Inhoudsopgave

Voorwoord
Leeswijzer

Een goed begin… over een flitsende start
De lijken in de kast – de eerste periode
Sterke schouders – de klus
Besturen of managen?– rol in de organisatie
Winnen met doorfluistertje – interne communicatie
Het witte-sokkentaboe – cultuur
Pick your battles – verstandig opereren

Alle eieren in één mandje? – over het complexe speelveld
De jongleur – het krachtenveld
Samen sterk – het managementteam
Quatre mains? – de bestuurssecretaris
De sandwich – het middenkader
The place to be – de medewerkers
Trots op Calimero – de staf
Luisteren naar wat niet wordt gezegd – de ondernemingsraad
Voor wie doen we het ook alweer? – de klanten
Vijf keer per jaar examen doen – de raad van toezicht
All about the money – de accountant
Wie betaalt bepaalt? – de subsidiegever
Als een pluisje in de wind – de politiek
Feiten, fabels en andere ongemakken – de media
De Concullega’s – de collega’s in de branche
Happy end? – over afscheid nemen van de organisatie
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand – zelfreflectie
De storm – de crisis
Stuurmanskunst – crisismanagement
Niets dan de waarheid? – het onderzoek
Partir, c’est…? – het afscheid
The day after – het leven na de baan

Slot
Over de auteur