Taboe op praten

Als je een (eind)verantwoordelijke functie hebt, rust er een taboe op praten over problemen op je werk. Het gaat goed met jou en met je organisatie en als dat niet zo is, dan doe je in elk geval alsof.

Soms is besturen als wandelen door een zompig moeras. Bij elke volgende stap is het de vraag of je vaste grond onder je voeten hebt of onverhoopt wegzakt. Van deze veranderlijke en soms zelfs verraderlijke bestuurlijke moerassen zijn helaas geen kaarten voorhanden. Dit boek beoogt daarom een handleiding te zijn die helpt om de voor de situatie meest verstandige weg te kiezen. Daarbij heeft de auteur het zo opgeschreven dat het ook mogelijk is alleen die delen te lezen die voor een specifiek stuk van de route van belang zijn.